Geloofsgemeenschappen kunnen niet bestaan zonder vrijwilligers. Vrijwilligers zetten zich op een breed terrein in om de geloofsgemeenschap levend te houden. Het werk dat zij verrichten is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Vrijwilligers zetten hun talenten in voor de gemeenschap maar ervaren vaak ook dat er ‘rijker’ aan worden. Het gevoel dat je iets voor een ander betekent kan een verschil in je leven maken. Samenwerking en contacten met bevlogen mensen kan een verrijking zijn. Maar vooral het gevoel dat je bijdraagt aan het scheppen of in stand houden van de voorwaarden die nodig zijn om als geloofsgemeenschap de Boodschap van Jezus blijvend uit te dragen.
Elk van de werkgroepen kan uitbreiding gebruiken. In de beschrijving van de werkgroep is daarom vaak een contactpersoon opgenomen.
Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding ligt in handen van de locatieraad en de pastoraatsgroep. De locatieraad richt zich vooral op het beheer en onderhoud in brede zin. De pastoraatsgroep bestrijkt de werkvelden liturgie, catechese, gemeenschapsopbouw en diaconie.

Indeling werkgroepen

Ten behoeve van het overzicht worden de werkgroepen in de menustructuur ondergebracht in de deelmenu’s: catechese, diaconie, gemeenschapsopbouw en liturgie.