Nu de parochies groter worden en het aantal priesters minder, ontstaat er druk op de mogelijkheden op in de eigen geloofsgemeenschap ‘te vieren’. Het geloofsverband van onze gemeenschap wordt gevoed door het samenkomen rond woord en sacrament. De mogelijkheden om de eucharistie te vieren zijn beperkt door het tekort aan priesters. Een groep vrijwilligers, voortkomend uit de eigen gemeenschap, verzorgt, onder verantwoordelijkheid van het pastorale team, vieringen in de eigen geloofsgemeenschap. In de meeste gevallen zijn dat Woord- en Communievieringen, maar ook gebedsvieringen komen voor. De groep verzorgt gemiddeld twee keer per maand een weekendviering en drie keer per maand een viering op de dinsdagochtend. (kapelviering)
De liturgie wordt door de voorganger samengesteld aan de hand van een stramien en met ondersteuning van het zondagsboekje en het koor.

De leden van de werkgroep hebben affiniteit met liturgie, durven te spreken in het openbaar en zijn op diverse wijzen geschoold in interpretatie en verkondiging van de Bijbelse boodschap. De voorganger spreekt een overweging uit, die voor ieder beschikbaar is.

Ter voorbereiding op de viering wordt de dienstdoende voorganger ruim te voren van voorbeeldmateriaal voorzien.

De missie van de groep is te vatten onder: ‘ het in stand houden van de geloofsgemeenschap door namens deze gemeenschap het wekelijks vieren in de eigen gemeenschap mogelijk te maken’.
De groep werkt nauw samen met en valt deels samen me de werkgroepen lectoren en uitvaarten.
Vormen van intervisie, scholing en bezinning moeten nog nader worden uitgewerkt.
De leden van de werkgroep zijn per augustus 2015:
Marijke Besteman
Adri Boer
Rix Grimberg
Piet Heimerikx
Ria Heister
Elly Klieverik

Nadere informatie over opleiding, vacatures en procedures:

Piet Heimerikx 074-2913009