Doopvoorbereiding

Het sacrament van het H. Doopsel kan in ons kerkgebouw worden verkregen. De werkgroep doopvoorbereiding legt het contact met de ouders van de aangemelde dopeling. De werkgroep adviseert en assisteert bij de doopviering.

Zie ook: sacramenten – dopen

Contactpersoon: Martina Hoog Antink 074-2913009

Voorbereiding op de Eerste H. Communie

In een goede samenwerking met parochie, school en ouders wordt de communicant en de ouders door de werkgroep voorbereid op het sacrament van de H Communie. De werkgroep ondersteunt de ouderavonden en de kennismakings -en communieviering.

Contactpersoon: Ria Heister 074-2913009

Voorbereiding op het H. Vormsel

Via ouderavonden en projecten worden leerlingen en hun ouders voorbereid op het sacrament van het H Vormsel. Een en ander onder aansturing van het Pastoraal Team. Het sacrament van het H Vormsel wordt in het parochieverband van De Goede Herder verleend.