De leden van de werkgroep zijn geschoold in het voeren van (geloofs)gesprekken, de liturgie en de verkondiging. De groep bestaat uit 7 personen. In het geval van een uitvaart vanuit onze kerk nemen twee leden de verzorging van de uitvaart over. In de praktijk betekent dat een bezoek aan de nabestaanden waarin de mogelijkheden van de kerkelijke uitvaart worden besproken en waarin ook het (geloofs)leven van de overledene aan de orde komt. Het tweetal gaat voor in de viering en andere samenkomsten rond de uitvaart. Naar wens wordt ook in het crematorium en op de begraafplaats in woord en gebed voorgegaan. Voor gedetailleerdere informatie: zie onder de knop overlijden.
De leden werken in het veld diaconie van onze geloofsgemeenschap en hebben als visie ‘dat we elkaar in onze geloofsgemeenschap uitdragen’.
De groep evalueert de uitvaarten in gezamenlijke bijeenkomsten, gemiddeld eens per 2 maanden. In deze bijeenkomsten geven we elkaar ook intervisie. Eénmaal per jaar komen we bijeen in een ‘kloosteromgeving’, waarbij we ons bezinnen op visie en motivatie.
Per augustus 2015 zijn de leden:
Marijke Besteman
Adri Boer
Rix Grimberg
Piet Heimerikx
Ria Heister
Elly Klieverik
Toby Hofstede
Nadere informatie over opleiding, vacatures en procedures:

Adri Boer 074-2913009