De ‘samenloop’ is hét publicatieblad van de parochie De Goede Herder. In de samenloop verschijnen berichten en beschouwingen van het bestuur en het pastoraal team. Tevens wordt het vieringenoverzicht van alle geloofsgemeenschappen binnen de parochie opgenomen. Elke geloofsgemeenschap vult een eigen pagina. Soms wordt een achtergrondartikel vanuit een geloofsgemeenschap verzorgd.

De werkgroep ‘samenloop’ verzorgt de publicaties vanuit onze geloofsgemeenschap.

Contactpersoon: Bernard Korbeld    tel: 074-2913009

 

laatste samenloop via deze link:

samenloop