Onder de sacramenten verstaan we het doopsel, de Eerste Heilige Communie, het Heilig Vormsel, het huwelijk en de ziekenzalving.
De sacramentele bediening is voorbehouden aan een priester. Daarom wordt de toegang naar het sacrament vanuit de parochie De Goede Herder en/of het pastoraal team begeleid. De informatie vanuit de parochie vindt u via onderstaande link:

parochie de goede herder
Na de voorbereiding kan het sacrament van het doopsel of het huwelijk in ons kerkgebouw worden verkregen. De Eerste H. Communie en het H. Vormsel wordt doorgaans in combinatie met de geloofsgemeenschap van de Raphaël/Exodus gedaan.
Aanvragen voor de individuele ziekenzalving (het bedienen) worden doorgeleid naar het pastoraal team. Periodiek wordt in onze geloofsgemeenschap in een aparte viering de ziekenzalving verleend.