De taak van de misdienaars is het assisteren in de vieringen die door het pastoraal team worden verzorgd, in het bijzonder de eucharistievieringen.

Het betreft hier jongeren (jongens én meisjes) in de leeftijdsgroep van ca 7 tot 16 jaar.

De misdienaars dienen veelal in twee-tallen en worden middels een rooster ingedeeld.

Contactpersoon: Paul Mulder     tel: 074-2913009