De locatieraad van onze geloofsgemeenschap wordt gevormd door:

Han Korf            voorzitter, werkveld diaconie

Ton Geerdink    penningmeester, werkveld kerkbalans en financiën

vacature            werkveld gebouwbeheer