De locatieraad van onze geloofsgemeenschap wordt gevormd door:

Marion Weenink           voorzitter, werkveld diaconie

Ton Geerdink                penningmeester, werkveld kerkbalans en financiën

Han Korf                         werkveld gebouwbeheer