Liturgie is de wijze waarop wij samenkomen en onze gemeenschappelijkheid vieren in verbondenheid met Jezus Christus en binnen het verband van de katholieke kerk.

De werkgroepen die hier zijn vermeld ondersteunen de vieringen en andere samenkomsten.