De kosters dragen zorg voor het openen en sluiten van het gebouw rond de weekendvieringen en bij uitvaarten. Zij bereiden de vieringen voor door de materialen klaar te zetten en de kerkzaal voor de viering gereed te maken.

contactpersoon: Piet Heimerikx, 074-2913009