De liturgie in onze gemeenschap wordt ondersteund door 3 koren:

Het herenkoor

Ca 12 heren. Tot het gebruikelijke repertoire behoren de vaste ( Gregoriaanse) gezangen, liederen in het Latijn aangevuld met Nederlandstalige liederen uit de ‘misboekjes’. De zang wordt ondersteund vanuit een piano.

Contactpersoon: Gerard Hoitink      tel: 074-2913009

Het koor Allegro:

Ca 20 dames en heren met een eigen repertoire van voornamelijk Nederlandstalige liederen. De zang wordt ondersteund door piano en fluit.

Contactpersoon:  Robert Brager      tel: 074- 2913009

Het Exra-koor:

Ca 15 leden met een eigen repertoire. De koorleden zingen voornamelijk in thematische vieringen.

Contactpersoon: Erik Mollink           tel: 074-2913009

Het rouwkoor:

Ca 20 dames en heren verzorgen de zang tijdens de uitvaartvieringen ( avondwake of afscheid). Ondersteuning door orgel of piano.

Contactpersoon:  Gerard Hoitink     tel: 074-2913009