Op deze pagina proberen we u op de hoogte te houden van de acties die we ondernemen om onze geloofsgemeenschap bijeen te houden na de verwoestende brand van 8 juli 2019.

De informatie wordt in korte items gegeven en regelmatig ververst.


GEFELICITEERD.

vanmiddag (28 april) is bericht gekomen van het bisdom dat de Bethelkerk mag worden aangekocht en de nodige investeringen mogen worden gedaan om het gebouw te renoveren.

We kunnen dus verder !!!

NIEUWE NAAM:

De nieuwe geloofsgemeenschap zal onder de naam Franciscuskerk verder gaan.

 

Hervatting vieringen

In ‘coronatijd’ zal er eens per 14 dagen een gebedsviering zijn. De grote kerkzaal is zodanig ingericht dat rond de 80 personen op gepaste afstand de vieringen kunnen bijwonen. Binnen de geldende regels is (soms) aanmelding en registratie verplicht. Aanmelden kan telefonisch op de vrijdagochtend voorafgaand aan een viering van 9.30 – 12.00 uur. Telnr: 074-2913009

De vieringen zijn gebedsvieringen, tot nader order zonder volledige koorondersteuning en zonder samenzang. Ook is er nog geen ontmoetingsmoment (koffie) na afloop van de  weekendviering mogelijk. Elke dinsdagmorgen is er een korte gebedsviering om 9.30 uur, waarna een ontmoetingsmoment mogelijk is.

Aanpassing gebouw:

Aanpassingen aan het gebouw zullen vermoedelijk in oktober 2021  aanvangen.

De locatieraad (raden) zullen met het bestuur nader overleggen over de gewenste beheersmodellen. Voorlopig is (structureel) medegebruik door derden (koren etc.) nog niet mogelijk.