Op deze pagina proberen we u op de hoogte te houden van de acties die we ondernemen om onze geloofsgemeenschap bijeen te houden na de verwoestende brand van 8 juli 2019.

De informatie wordt in korte items gegeven en regelmatig ververst.


GEFELICITEERD.

vanmiddag (28 april) is bericht gekomen van het bisdom dat de Bethelkerk mag worden aangekocht en de nodige investeringen mogen worden gedaan om het gebouw te renoveren.

We kunnen dus verder !!!


Voortgang:

We verwachten dat medio juni de overdracht van het kerkgebouw kan plaatsvinden.

De inzet is dat aanpassingen in en aan het gebouw daarna gaan plaatsvinden, terwijl het gebruik van het gebouw gewoon kan doorgaan.

In de komende weken zullen:

– nadere wensen m.b.t. het gebouw verder worden geïnventariseerd

– we de beoogde integratie met de geloofsgemeenschap van de Raphaël-Exodus vervolgen, binnen de beperkingen die de Covid-19 pandemie nu eenmaal stelt.

– werkgroepen worden gevormd voor begeleiden en uitwerken van (ver)bouw en integratie