Op deze pagina proberen we u op de hoogte te houden van de acties die we ondernemen om onze geloofsgemeenschap bijeen te houden na de verwoestende brand van 8 juli 2019.

De informatie wordt in korte items gegeven en regelmatig ververst.

Infobulletin no 5 (18 augustus)

Ontmoeten

Vanaf begin augustus is het secretariaat én de ontmoetingsplek gevestigd in het bijgebouw, ‘de villa’, van de Esreinschool aan de Kerkstraat. Ingang rechts van de school bij de doorrijdversperring. In augustus en september zijn de parochiewachten en gastheren/vrouwen ’s ochtends aanwezig van 9.30-11.30 uur (ma t/m vr). U bent welkom voor een gesprekje, een vraag of mededeling en een kopje koffie/thee. Ook de telefoon (2913009) wordt daar opgenomen.

De Esreinschool heeft ons zeer gul een extra lokaalruimte aangeboden tegenover ‘de villa’. In deze ruimte vinden de dinsdagvieringen plaats vanaf 20 augustus.(dinsdagen 9.30 uur)  De ruimte kan ook gebruikt worden voor de koorrepetities.

De school start in de week van 19 augustus. In de weekenden mogen we van de centrale hal gebruik maken. Ook de zondagse soep (eerstvolgende op 25 augustus) vindt daar plaats.

Vieren

De vieringen vinden plaats op dinsdag (9.30 uur) in het lokaal tegenover de villa. In de weekenden, afwisselend zaterdag en zondag, in de hal van de Esreinschool.

Een gulle gever heeft ons een piano geschonken die in de weekendvieringen gebruikt kan worden.

Het pastoraal team én het parochiebestuur hebben het voornemen om op zondag 6 oktober, ons patronesfeest, de Eucharistie te vieren op het plein voor de kerk aan de Meijersweg.

 

Ontwikkelingen rond het gebouw

De eerste gesprekken met de verzekeraar zijn door het bestuur van de parochie De Goede Herder gevoerd. De conclusie is getrokken dat het gebouw niet (deels) behouden kan blijven. Offertes voor de volledige sloop zijn aangevraagd. Mogelijk dat de sloop begin oktober kan zijn afgerond.

Het bestuur van de parochie onderzoekt ondertussen de mogelijkheden naar de toekomst. Hierbij spelen financiële consequenties, demografische ontwikkelingen, een lange termijnvisie én de opvatting van het bisdom een rol. De inzet is er op gericht de geloofsgemeenschap te behouden, maar het is nu nog niet duidelijk of dat ook realiseerbaar is. Opties die worden bekeken: volledige herbouw aan de Meijersweg; gedeeltelijke herbouw aan de Meijersweg; geen herbouw; aankoop van een andere ruimte ergens in Hengelo-Zuid; huur van een andere ruimte ergens in Hengelo-Zuid;  semi-permanente (nood)bouw aan de Meijersweg. Het is een complex geheel dat tijd kost om tot een verstandig besluit te komen.

Werkgroepen en vrijwilligers

We zijn nu in de fase aangekomen dat de ruimtelijke mogelijkheden in de Esreinschool bekend zijn. De kracht van de geloofsgemeenschap zit in onderlinge betrokkenheid én de inzet van zeer veel vrijwilligers. Om deze kern te behouden zullen we proberen de bestaande werkgroepen weer te activeren en te ondersteunen. De taken zullen soms enige beperking  kennen of een veranderende invulling. Onze toekomstmogelijkheden worden door de blijvende inzet van de vrijwilligers bepaald. Zó zijn we een vitale geloofsgemeenschap.

De geweldige inzet van vele vrijwilligers in de weken na de brand biedt een prachtig vertrekpunt om de geloofsgemeenschap verder vorm te geven.

 

 


 Bereikbaarheid van de weekendviering in de Esreinschool:

In de kerkstraat is vrijwel geen ruimte om een auto te parkeren. Overlast voor de buurt ontstaat snel. Achter de Esreinschool ligt een parkkeerplaats. Deze is te bereiken via de W de Clerqstraat, inrit rechts van de moskee. Vanaf deze parkeerplaats bereikt u gemakkelijk de zij-ingang van de school.

Let op: deze route is lastig voor rolstoelers, scootmobiel en rollators. Mensen die hiervan afhankelijk zijn kunnen beter parkeren in de Kerkstraat