De weekendvieringen in onze kerk zijn afwisselend op zaterdagavond 19.00 uur en zondagmorgen om 11.00 uur. Onder de knop vieringen in de hoofdmenu vindt u het actuele overzicht.

LET OP:

IN VERBAND MET DE MAATREGELEN OM HET CORONAVIRUS IN TE DAMMEN:

Voorlopig zijn er alleen gebedsvieringen mogelijk, eens per 14 dagen.

Voor die vieringen dient u zich aan te melden, de vrijdag voor de vieringen, op telnr 2913009

Er geldt het coronaprotocol

Alle vieringen in de Bethelkerk door de week, komen te vervallen.

Geplande gebedsvieringen:

maandag 2 november, 19.00 uur  Allerzielen

Op maandag 2 november, Allerzielen, is er ’s avonds geen viering in de kerk, vanwege de situatie rond de corona-epidemie.

Wél is er tussen 16 uur en 20 uur de gelegenheid om de kerk te bezoeken om daar een kaarsje aan te steken. In de kerk is een gedenkruimte ingericht. Er speelt gepaste muziek op de achtergrond en de overledenen van het afgelopen jaar en de aangevraagde intenties worden herdacht in een (doorlopende) presentatie met namen en gebeden. Er is ruimte om op voldoende afstand even stil te zitten bij de nagedachtenis van uw dierbaren.

De toegang tot de kerk gaat via de deur aan de achterkant bij de fietsenstalling. Conform de coronaregels wordt uw naam genoteerd, kunt u uw handen schonen en wordt u gevraagd een mondkapje te dragen als u niet op een stoel zit.

____________________________________________________________________________

 

Alternatief:

Omdat in Delden de nodige communicatiemiddelen beschikbaar zijn zullen vandaar uit de komende weken de vieringen te beluisteren zijn van

dinsdag tot en met vrijdag ’s avonds om 18.30 uur, via www.kerkomroep.nl à keuze kerk  (Blasius Delden)in vullen en live aanklikken.

Elke zondag via You Tube de Eucharistieviering te zien en te horen zijn.

zondagvieringen in Delden

 

Op You Tube zullen dan ook de teksten van de liederen te zien zijn, het banknummer NL 42 RABO 0110 9270 44  in beeld komen om de collecte op over te maken en het Gebed van de Geestelijke Communie in beeld komen.

Tevens zullen dan ook elke zondag de opgegeven misintenties worden voorgelezen.