De weekendvieringen in onze kerk zijn afwisselend op zaterdagavond 19.00 uur en zondagmorgen om 11.00 uur. Onder de knop vieringen in de hoofdmenu vindt u het actuele overzicht.

LET OP:

IN VERBAND MET DE MAATREGELEN OM HET CORONAVIRUS IN TE DAMMEN:

Alle vieringen in de Bethelkerk, zowel in het weekend als door de week, komen te vervallen.

De periode die wij hierbij in acht nemen loopt tot en met Pinksteren (31 mei)

Alternatief:

Omdat in Delden de nodige communicatiemiddelen beschikbaar zijn zullen vandaar uit de komende weken de vieringen te beluisteren zijn van

dinsdag tot en met vrijdag ’s avonds om 18.30 uur, via www.kerkomroep.nl à keuze kerk  (Blasius Delden)in vullen en live aanklikken.

 

Elke zondag via You Tube de Eucharistieviering te zien en te horen zijn.

zondagvieringen in Delden

 

Op You Tube zullen dan ook de teksten van de liederen te zien zijn, het banknummer NL 42 RABO 0110 9270 44  in beeld komen om de collecte op over te maken en het Gebed van de Geestelijke Communie in beeld komen.

Tevens zullen dan ook elke zondag de opgegeven misintenties worden voorgelezen.

 

Wat betreft de Misintenties het volgende:

Graag communiceren binnen de geloofsgemeenschap dat men weer misintenties kan aanvragen binnen de geloofsgemeenschap, deze misintenties uiterlijk woensdag, voor de komende zondag doorgeven

aan het secretariaat van het pastorale team à contact@pastoraalteam.nl of telefonisch 074 – 349 22 12.

Voor de opgegeven misintenties kan dan ook vanaf nu gewoon weer het geldige stipendia gevraagd worden, dit kan dan worden overgemaakt worden door de parochianen aan de eigen geloofsgemeenschap.