Voor de toediening van het sacrament van het Vormsel kunt u zich melden bij het secretariaat van het Pastoraal Team, tel: 074-3492212 of het secretariaat van onze kerk, tel: 074-2913009

De voorbereiding op het sacrament wordt begeleid vanuit het pastoraal team.

Het sacrament van het H Vormsel wordt doorgaans parochiebreed verleend in een gezamenlijke viering.

Nadere en actuele informatie vindt u op de website van De Goede Herder parochie:

http://www.degoedeherderhengelo.nl/h-vormsel/