Voor de eerste toediening van het sacrament van de H Communie kunt u zich melden bij het het secretariaat van het Pastoraal Team, tel: 074-3492212

De voorbereiding op het sacrament wordt begeleid vanuit het pastoraal team. De werkgroep Eerste H Communie (zie button werkgroepen-catechese) is hierbij betrokken evenals die van de andere geloofsgemeenschappen in Hengelo.

2018/2019:

Voor de eerste toediening van het sacrament van de H Communie kunt u zich aanmelden vóór 15 november 2018 bij het secretariaat van van het Pastoraal Team, tel: 074-3492212 of via de mail: contact@pastoraalteam.nl

De gezamenlijke voorbereidingen starten in januari 2019.

Na opgave krijgt u hierover informatie.

De gezamenlijke Eerste H. Communieviering zal plaats vinden in de Lambertuskerk ( Eucharistisch centrum) op zondag 23 juni 2019. De gezamenlijke kennismakingsviering en terugkomviering vinden in de overige kerken plaats.