Onder diaconie verstaan we allerlei manieren waarin groepen christenen zich solidair verklaren met mensen in nood. Binnen de diaconie wordt door de verschillende werkgroepen gewerkt aan het oplossen van maatschappelijke problemen.
Dat kan betrekking hebben op de eigen directe omgeving van de parochiegemeenschap, maar ook op grotere schaal, nationaal en mondiaal. Eigenlijk kunnen we diaconie scheiden in: “diaconie van de zorg” en “diaconie van de gerechtigheid”. Zorg richt zich in eerste instantie binnen de parochie op hulp van allerlei aard voor materiele, lichamelijke, psychische en religieuze noden.
De diaconie van de gerechtigheid richt zich op solidariteit van en met allen die strijden voor een rechtvaardige samenleving, dichtbij en veraf.

In de deelmenu’s zijn werkgroepen opgenomen die binnen de brede kaders van diaconie opereren