De problematiek rond het coronavirus Covid-19 maakt dat het samenkomen in kerkgebouwen aan regels is verbonden. De overheid stelt regels en data vast voor het samenkomen. Het bisdom geeft daar nadere uitwerking aan en in het verlengde daarvan stellen pastorale teams en besturen protocollen op.

Het pastoraal team en de drie besturen behorend bij het pastoraal team hebben op basis van de aangereikte informatie een protocol opgesteld voor de vieringen in de drie parochies.

U opent het protocol door op onderstaande link te klikken:

200528 protocol vieringen per 04 juli

Het bisdom heeft een protocol ten behoeve van de gelovigen gepubliceerd:

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN

De uitwerking van een en ander voor mogelijke vieringen in de Bethelkerk:

Vooraf aanmelden:

 • U dient zich voor de weekendviering de voorafgaande vrijdag telefonisch aan te melden op nr: 074-2913009. Tussen 9.30 en 12.00 uur
  • Er wordt gevraagd naar uw naam en telefoonnummer
  • Er wordt gevraagd of u geen klachten hebt als hoesten, benauwdheid, koorts
  • U wordt gewezen op de risico’s

Toegang:

 • De deur van het gebouw gaat 20 minuten voor aanvang van de viering open
 • De toegang gaat via de (achter)deur aan de kant van de fietsenstalling
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht vanaf binnenkomst en tijdens de viering.
  • U wordt verzocht uw handen te ontsmetten bij binnenkomst
   • Desinfectans is aanwezig
  • Uw aanwezigheid wordt geregistreerd op de lijst van aanmelding
   • Deze lijst wordt 3 weken bewaard
  • U wordt gevraagd de 1.5 m afstand bij het naar binnengaan te bewaren
  • De kapstokken kunnen niet worden gebruikt:
   • U neemt uw jas mee naar binnen
  • Na een eventueel toiletgebruik moet deze worden ontsmet vóór dat de volgende persoon van het toilet gebruik kan maken.
   • Advies: ga vooral vooraf thuis naar het toilet
  • De looproute is op de grond aangegeven
  • Maria: er is de mogelijkheid om een waxinelichtje aan te steken aan een reeds brandende kaars

Kerkzaal:

 • De zitplaatsen staan op 1.5 m afstand van elkaar
  • 2 stoelen bijeen voor huishoudens en als enkele zit bij tekort aan enkele plaatsen
  • 1 stoel apart voor enkelingen
  • Stoelen mogen niet verplaatst worden
 • De ventilator op het dak is gedurende de gehele bijeenkomst actief

Viering:

 • Tot nader bericht een gebedsviering
 • Communiegang in een Woord- & Communieviering alleen bij vieringen voorgegaan door een pastoraal werker
 • Geen handcontact bij vredewens; u blijft bij uw stoel
 • Geen koorzang; mogelijk dat 4-6 zangers de viering ondersteunen
 • Geen samenzang
 • Geen collecte tijdens de viering; collectemogelijkheid bij uitgang

Vertrek:

 • Via de (achter)deur aan de kant van de fietsenstalling
 • Via de uitgang ‘onder de toren’.
 • Houd buiten voldoende afstand van elkaar!

proefopstelling kerkzaal: