De collectanten dragen zorg voor de gebruikelijke collecte tijdens de vieringen. Ze worden ingezet aan de hand van een rooster, doorgaans in twee- of drietallen.

 

Contactpersoon:                Herman Geerts                                074-2913009