De godsdienstige vorming, cursussen, lezingen, gespreksgroepen etc. worden voornamelijk op het nivo van de parochie De Goede Herder ingericht. Zie hiervoor de buttons: bijzondere activiteiten -> vorming.

Binnen onze eigen geloofsgemeenschap zijn een aantal werkgroepen actief die wij onder de rubriek catechese onderbrengen. Het betreft voorbereiding op de sacramenten, contacten met de basisscholen en geloofsgemeenschap-gebonden gespreksgroepen.

Zie de deelmenu’s