Binnen onze welvaartsmaatschappij dreigen telkens weer mensen “buiten de boot te vallen”. Vanuit een brede problematiek hebben mensen een extra steuntje in de rug nodig. Caritas kan anoniem en snel hulp bieden, waar dat voor andere instanties niet (snel) mogelijk is.

De Caritas wordt op het nivo van de parochie De Goede Herder ingericht.
Binnen de RK. kerk is Caritas een van de formele bestuursorganen; leden worden door de bisschop benoemd.
Contactpersoon: Han Korf 074-2913009

SONY DSC