In de deelmenu’s komen terugkerende activiteiten aan de orde.

Onder het deelmenu ‘lezingen en gespreksgroepen’ treft u de activiteiten aan die niet jaarlijks terugkeren.