De bezoekgroep bezoekt de parochianen die graag het contact met onze geloofsgemeenschap willen bewaren terwijl ze opgenomen zijn in een zorginstelling of met beperkte mobiliteit zelfstandig wonen. Doorgaans gaat het om ouderen. De groep streeft er naar om gemiddeld eens per maand een bezoek af te leggen. Speciale aandacht gaat uit naar verjaardagen en bijzondere dagen in het ( kerkelijk) jaar: Kerst, Pasen, Allerzielen..

Door de helaas vergrijzende gemeenschap en de moeilijke toegang tot verpleeg- en verzorgingshuizen neemt het belang van dit werk toe. Doel is vereenzaming tegen te gaan.

contactpersoon: Mw Lelieveld, tel: 074-2913009