Allerzielen

Op dinsdag 2 november, Allerzielen, is er ’s avonds geen viering in de kerk, vanwege de situatie rond de verbouwing en de corona-epidemie.

Wél is er tussen 16 uur en 20 uur de gelegenheid om de kerk te bezoeken om daar een kaarsje aan te steken. In de kerk is een gedenkruimte ingericht. Er speelt gepaste muziek op de achtergrond en de overledenen van het afgelopen jaar en de aangevraagde intenties worden herdacht in een (doorlopende) presentatie met namen en gebeden. Er is ruimte om op voldoende afstand even stil te zitten bij de nagedachtenis van uw dierbaren en, indien gewenst, voor een gesprek.

De toegang tot de kerk gaat via de deur aan de achterkant bij de fietsenstalling.

—————————————————————————–

Vieringen:

Elke dinsdagmorgen is er een viering in de kerk. Meestal zijn dat gebedsvieringen. Deze vieringen zijn om 9.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Elke 2de dinsdag van de maand is er een Eucharistieviering. Vanwege de afspraken in het pastorale team zijn deze vieringen om 9.00 uur en worden dan in de grote kerkzaal gehouden.


Verbouwing

De verbouwing van de kerk is gestart. Daardoor is de toegang alleen mogelijk aan de achterzijde aan de kant van de Marnixstraat.

——————————————————————-

Corona/ Covid19:

In de kerk geldt een coronaprotocol:

  • handen schonen bij binnenkomst
  • de zitplaatsen staan op afstand van elkaar.

Uw aanwezigheid wordt niet geregistreerd.

Momenteel is vooraf aanmelden niet nodig.

Omdat in Delden de nodige communicatiemiddelen beschikbaar zijn zullen vandaar uit de komende weken de vieringen te beluisteren zijn van

dinsdag tot en met vrijdag ’s avonds om 18.30 uur, via www.kerkomroep.nl à keuze kerk  (Blasius Delden)in vullen en live aanklikken.

Elke zondag om 9.30 uur via You Tube de Eucharistieviering in Delden te zien en te horen zijn:  (klik op:)

zondagvieringen in Delden

Op You Tube zullen dan ook de teksten van de liederen te zien zijn, het banknummer NL 42 RABO 0110 9270 44  in beeld komen om de collecte op over te maken en het Gebed van de Geestelijke Communie in beeld komen.

Tevens zullen dan ook elke zondag de opgegeven misintenties worden voorgelezen.


Intenties in coronatijd:

voor het opgeven van intenties vieringen in Delden:

Als er mensen zijn die een misintentie willen opgeven, kunnen deze dat mailen naar  contact@pastoraalteam.nl

of telefonisch: 074 -3492212

Zij dienen dan bij de misintentie de datum door te geven waarop zij de misintentie graag zouden willen horen.

Wel kunnen er uiterlijk tot/met woensdag misintenties worden aangeleverd omdat  vrijdags  het secretariaat niet bemenst is.


 

————————————–


Twee geloofsgemeenschappen verder onder één naam:

De geloofsgemeenschappen van de Moeder Teresakerk en de Raphaël-Exoduskerk gaan samen verder onder een nieuwe naam. De nieuwe naam hoort straks bij de verbouwde kerk aan het Berfloplein in Hengelo.

Op de gevel komt te staan:

H. Franciscus van Assisi

In het dagelijks gebruik zal over de Franciscuskerk worden gesproken.

In de komende maanden worden de mail en webadressen aangepast. Tot dan blijft deze website bereikbaar onder moederteresakerk.nl

 

 


IN VERBAND MET DE MAATREGELEN OM HET CORONAVIRUS IN TE DAMMEN:

Het secretariaat en de ontmoetingsruimte zijn vanwege de verbouwing alleen geopend op de dinsdag en donderdag, beide tussen 9.30 en 11.30 uur.

(zie het blad: nieuws->corona en vieringen in het kerkgebouw)

Het nieuwe normaal: