Vieringen:

Omdat in Delden de nodige communicatiemiddelen beschikbaar zijn zullen vandaar uit de komende weken de vieringen te beluisteren zijn van

dinsdag tot en met vrijdag ’s avonds om 18.30 uur, via www.kerkomroep.nl à keuze kerk  (Blasius Delden)in vullen en live aanklikken.

elke zondag om 9.30 uur via You Tube de Eucharistieviering te zien en te horen zijn:  (klik op:)

zondagvieringen in Delden

Op You Tube zullen dan ook de teksten van de liederen te zien zijn, het banknummer NL 42 RABO 0110 9270 44  in beeld komen om de collecte op over te maken en het Gebed van de Geestelijke Communie in beeld komen.

Tevens zullen dan ook elke zondag de opgegeven misintenties worden voorgelezen.


 


IN VERBAND MET DE MAATREGELEN OM HET CORONAVIRUS IN TE DAMMEN:

Alle  bijeenkomsten in de Bethelkerk, zowel in het weekend als door de week, komen te vervallen.

Deze maatregel geldt tenminste tot begin september.

In de maanden juli, augustus en september zijn er 2 gebedsvieringen, zie verderop


 


Intenties in coronatijd:

voor het opgeven van intenties vieringen in Delden:

Als er mensen zijn die een misintentie willen opgeven, kunnen deze dat mailen naar  contact@pastoraalteam.nl

of telefonisch: 074 -3492212

Zij dienen dan bij de misintentie de datum door te geven waarop zij de misintentie graag zouden willen horen.

Wel kunnen er uiterlijk tot/met woensdag misintenties worden aangeleverd omdat  vrijdags  het secretariaat niet bemenst is.


 

————————————–


Vieringen in augustus en september?

In augustus en september wordt 2*/maand een gebedsviering (weekendviering) gehouden in de grote kerkzaal.

De vieringen zijn:

zondag 9 augustus om 11.00 uur

zaterdag 22 augustus om 19.00 uur

zondag 6 september om 11.00 uur

zaterdag 19 september om 19.00 uur

Voor de vieringen geldt een speciaal protocol. U dient zich voor de vieringen op de vrijdagochtend voorafgaand aan de viering aan te melden.

(zie het blad: nieuws->corona en vieringen in het kerkgebouw)

Het nieuwe normaal: