Vieringen:

Omdat in Delden de nodige communicatiemiddelen beschikbaar zijn zullen vandaar uit de komende weken de vieringen te beluisteren zijn van

dinsdag tot en met vrijdag ’s avonds om 18.30 uur, via www.kerkomroep.nl à keuze kerk  (Blasius Delden)in vullen en live aanklikken.

elke zondag om 9.30 uur via You Tube de Eucharistieviering te zien en te horen zijn:  (klik op:)

zondagvieringen in Delden

Op You Tube zullen dan ook de teksten van de liederen te zien zijn, het banknummer NL 42 RABO 0110 9270 44  in beeld komen om de collecte op over te maken en het Gebed van de Geestelijke Communie in beeld komen.

Tevens zullen dan ook elke zondag de opgegeven misintenties worden voorgelezen.


 


IN VERBAND MET DE MAATREGELEN OM HET CORONAVIRUS IN TE DAMMEN:

Het secretariaat en de ontmoetingsruimte zijn gesloten tot 26 november. De telefoon wordt opgenomen op de donderdag en vrijdag voorafgaand aan de weekendviering.

In de maanden september, oktober en november zijn er 2 gebedsvieringen, zie verderop


 


Intenties in coronatijd:

voor het opgeven van intenties vieringen in Delden:

Als er mensen zijn die een misintentie willen opgeven, kunnen deze dat mailen naar  contact@pastoraalteam.nl

of telefonisch: 074 -3492212

Zij dienen dan bij de misintentie de datum door te geven waarop zij de misintentie graag zouden willen horen.

Wel kunnen er uiterlijk tot/met woensdag misintenties worden aangeleverd omdat  vrijdags  het secretariaat niet bemenst is.


 

————————————–


Op maandag 2 november, Allerzielen, is er ’s avonds geen viering in de kerk, vanwege de situatie rond de corona-epidemie.

Wél is er tussen 16 uur en 20 uur de gelegenheid om de kerk te bezoeken om daar een kaarsje aan te steken. In de kerk is een gedenkruimte ingericht. Er speelt gepaste muziek op de achtergrond en de overledenen van het afgelopen jaar en de aangevraagde intenties worden herdacht in een (doorlopende) presentatie met namen en gebeden. Er is ruimte om op voldoende afstand even stil te zitten bij de nagedachtenis van uw dierbaren.

De toegang tot de kerk gaat via de deur aan de achterkant bij de fietsenstalling. Conform de coronaregels wordt uw naam genoteerd, kunt u uw handen schonen en wordt u gevraagd een mondkapje te dragen als u niet op een stoel zit.

———————————————————————————————

Vieringen in oktober en november?

Doordeweekse vieringen vinden in onze kerk nog niet plaats.

De pastoraatsgroep heeft besloten de geplande vieringen van 17 oktober, 1 november en 14 november niet door te laten gaan. Op deze wijze dragen we bij aan de algemene doelstelling om het aantal contactmomenten te beperken.

Met ingang van de viering van 17 oktober geldt:

  • maximaal 30 personen in de viering
  • dragen van een mondkapje verplicht vanaf binnenkomst, dus ook tijdens de viering

Er zal een viering worden gestreamd via YouTube, vanuit de Blasiuskerk in Delden.
Deze viering zal zonder publiek zijn en kunt u volgen via het YouTube kanaal van RK Twente Zuid – klik hier

****************************************************

In oktober en november wordt 2*/maand een gebedsviering (weekendviering) gehouden in de grote kerkzaal.

De vieringen zijn:

zondag 4 oktober om 11.00 uur

zaterdag 17 oktober om 19.00 uur    vervalt

zondag 1 november om 11.00 uur      vervalt

Voor de vieringen geldt een speciaal protocol. U dient zich voor de vieringen op de vrijdagochtend voorafgaand aan de viering aan te melden.

Het dringende advies is om bij binnenkomst en vertrek uit de kerk een mondkapje te dragen.

(zie het blad: nieuws->corona en vieringen in het kerkgebouw)

Het nieuwe normaal: