In verband met de verwoestende brand die ons op maandag 8 juli trof is er op dinsdag 9 juli om 19.30 uur in de Esreinschool aan de Kerkstraat een informeel samenzijn met ruimte voor ontmoeting, rouwen,en met elkaar praten. Ook het pastoraal team en het bestuur van de parochie de Goede Herder zullen aanwezig zijn. Allen die zich betrokken voelen bij onze gemeenschap zijn van harte welkom


In geval van overlijden blijft het telefoonnummer 06-57119253 bereikbaar.

In overleg wordt de plaats van de afscheidsviering bepaald, waarbij de leden van de werkgroep ‘vieringen bij afscheid’, zoveel mogelijk de viering zullen verzorgen.

 


 

zondagse soep: 28 juli  Zie: https://www.moederteresakerk.nl/zondagse-soep/

Ivm met de brand wordt nog bepaald waar deze bijeenkomst mogelijk kan plaatsvinden.


zondag 21 juli: viering met onze gastkinderen uit de Oekraïne. Mede met behulp van de opbrengst van de Esreinmarkt realiseren wij een week vakantie voor een groep kinderen uit de Oekraïne

Ivm de brand zal er voor de viering worden uitgeweken naar een van de andere RK kerken in Hengelo

 

 

————————————–