Vieringen:

Met ingang van de viering van 17 oktober geldt:

  • maximaal 30 personen in de viering
  • dragen van een mondkapje verplicht vanaf binnenkomst, dus ook tijdens de viering

Zie ook het blad nieuws -> corona en vieringen in het kerkgebouw.

Doordeweekse vieringen vinden in onze kerk nog niet plaats

Omdat in Delden de nodige communicatiemiddelen beschikbaar zijn zullen vandaar uit de komende weken de vieringen te beluisteren zijn van

dinsdag tot en met vrijdag ’s avonds om 18.30 uur, via www.kerkomroep.nl à keuze kerk  (Blasius Delden)in vullen en live aanklikken.

De pastoraatsgroep heeft besloten de geplande weekendvieringen in november en december niet door te laten gaan, zolang de beperking tot 30 personen geldt.  Op deze wijze dragen we bij aan de algemene doelstelling om het aantal contactmomenten te beperken.

elke zondag om 9.30 uur via You Tube de Eucharistieviering in Delden te zien en te horen zijn:  (klik op:)

zondagvieringen in Delden

Op You Tube zullen dan ook de teksten van de liederen te zien zijn, het banknummer NL 42 RABO 0110 9270 44  in beeld komen om de collecte op over te maken en het Gebed van de Geestelijke Communie in beeld komen.

Tevens zullen dan ook elke zondag de opgegeven misintenties worden voorgelezen.


Intenties in coronatijd:

voor het opgeven van intenties vieringen in Delden:

Als er mensen zijn die een misintentie willen opgeven, kunnen deze dat mailen naar  contact@pastoraalteam.nl

of telefonisch: 074 -3492212

Zij dienen dan bij de misintentie de datum door te geven waarop zij de misintentie graag zouden willen horen.

Wel kunnen er uiterlijk tot/met woensdag misintenties worden aangeleverd omdat  vrijdags  het secretariaat niet bemenst is.


 

————————————–

———————————————————————————————


IN VERBAND MET DE MAATREGELEN OM HET CORONAVIRUS IN TE DAMMEN:

Het secretariaat en de ontmoetingsruimte zijn tot nader bericht gesloten. De telefoon wordt opgenomen op de donderdag en vrijdag voorafgaand aan de weekendviering.

(zie het blad: nieuws->corona en vieringen in het kerkgebouw)

Het nieuwe normaal: