Vieringen:

Elke dinsdagmorgen is er een viering in de kerk. Meestal zijn dat gebedsvieringen in de kleinere zaal. Deze vieringen zijn om 9.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Eenmaal per maand is er op de dinsdag een Eucharistieviering. Vanwege de afspraken in het pastorale team zijn deze vieringen om 9.00 uur en worden dan in de grote kerkzaal gehouden. De vieringen in de maanden juni, juli en augustus zijn:

Dinsdag 8 juni; dinsdag13 juli en dinsdag 10 augustus.  Aanmelden is niet nodig.

————————————————————–

Met ingang van de viering van 17 oktober geldt:

  • maximaal 30 personen in de viering
  • dragen van een mondkapje verplicht vanaf binnenkomst, dus ook tijdens de viering

Zie ook het blad nieuws -> corona en vieringen in het kerkgebouw.

Doordeweekse vieringen vinden in onze kerk nog niet plaats

Omdat in Delden de nodige communicatiemiddelen beschikbaar zijn zullen vandaar uit de komende weken de vieringen te beluisteren zijn van

dinsdag tot en met vrijdag ’s avonds om 18.30 uur, via www.kerkomroep.nl à keuze kerk  (Blasius Delden)in vullen en live aanklikken.

Elke zondag om 9.30 uur via You Tube de Eucharistieviering in Delden te zien en te horen zijn:  (klik op:)

zondagvieringen in Delden

Op You Tube zullen dan ook de teksten van de liederen te zien zijn, het banknummer NL 42 RABO 0110 9270 44  in beeld komen om de collecte op over te maken en het Gebed van de Geestelijke Communie in beeld komen.

Tevens zullen dan ook elke zondag de opgegeven misintenties worden voorgelezen.


Intenties in coronatijd:

voor het opgeven van intenties vieringen in Delden:

Als er mensen zijn die een misintentie willen opgeven, kunnen deze dat mailen naar  contact@pastoraalteam.nl

of telefonisch: 074 -3492212

Zij dienen dan bij de misintentie de datum door te geven waarop zij de misintentie graag zouden willen horen.

Wel kunnen er uiterlijk tot/met woensdag misintenties worden aangeleverd omdat  vrijdags  het secretariaat niet bemenst is.


 

————————————–


Twee geloofsgemeenschappen verder onder één naam:

De geloofsgemeenschappen van de Moeder Teresakerk en de Raphaël-Exoduskerk gaan samen verder onder een nieuwe naam. De nieuwe naam hoort straks bij de verbouwde kerk aan het Berfloplein in Hengelo.

Op de gevel komt te staan:

H. Franciscus van Assisi

In het dagelijks gebruik zal over de Franciscuskerk worden gesproken.

In de komende maanden worden de mail en webadressen aangepast. Tot dan blijft deze website bereikbaar onder moederteresakerk.nl

 

 


IN VERBAND MET DE MAATREGELEN OM HET CORONAVIRUS IN TE DAMMEN:

Het secretariaat en de ontmoetingsruimte zijn tot nader bericht gesloten. De telefoon wordt opgenomen op de donderdag en vrijdag voorafgaand aan de weekendviering. In juni, juli en augustus is het gebouw op dinsdagmorgen geopend tussen 9.15 en 11.30 uur

(zie het blad: nieuws->corona en vieringen in het kerkgebouw)

Het nieuwe normaal: