Aanvragen voor individuele ziekenzalving (bedienen) worden doorgeleid naar het pastoraal team. Tel.nr: 074-3492212

b.g.g. het noodnummer bellen: 06-23254488

Het Pastoraal Team benadrukt de wenselijkheid dat u het sacrament tijdig kunt ontvangen. Neem dus niet ‘op het laatst’ contact op.

toelichting van het Pastoraal Team: 181115 SACRAMENT VAN DE ZIEKEN EN ZIEKENZEGEN

Eens in de twee jaar organiseren we een aparte viering waarin de ziekenzalving kan worden verleend. Dit valt meestal rond het patronaatsweekend in het begin van oktober.

Sinds 2017 is de ziekenzalving onderdeel van de OuderenOntmoetingsdag van de parochie De Goede Herder. Deze wordt in onze kerk gehouden.

Op 23 oktober 2018 heeft weer zo’n viering plaatsgevonden.

Nadere informatie via het secretariaat: 074-2913009

Statie 4 Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder