Een overzicht van de eerdere activiteiten:

2016/2017:

 • film:         As it is in heaven
 • lezing:      lezing over gevangenispastoraat
 • sobere maaltijd ihkv het vastenaktieproject
 • thema-avond: geloofsbelijdenis, wat belijden we dan?
 • fietstocht langs Mariakapellen in Twente
 • evaluatie met high tea

2015/2016:

 • rondgang door de moeder Teresakerk
 • gespreksavond:   Wees barmhartig zoals de Vader
 • bloemschikken in AZC Azelo
 • symbolisch bloemschikken
 • viering van de groep ‘stromend water’.
 • retraitedag ‘eindelijk thuis’
 • rituele voetwassing en Pesachmaaltijd

2016/2017:

 • gespreksavond:    pelgrimeren door ons geloof
 • lezing:                     voettocht naar Santiago de Compostela
 • film:                        des Hommes et des Dieux
 • bloemschikken:    symbolisch bloemschikken
 • mandela’s kleuren
 • Hans Zandjans:    theaterverhaal over de missie in Congo
 • Kruisweg der verstilling
 • Mariakapellentocht

 

Onderstaande link leidt u naar een summiere weergave van de bijeenkomsten:

overzicht activiteiten ‘samen oplopen’