C- jaar:

2de van de advent:                  151206 advent 2                       18 advent 2                          

4de van de advent:                 151220 advent 4

H Familie :                               151227 h familie

Openbaring des Heren:         160103 Openbaring des Heren

Doop vd Heer:                         19 Doop vd Heer

2de zondag:                             160117 bruiloft te Kana            19zondag 2

3de zondag:                             19 Zondag 3

5de zondag:                             160206 zondag 5

2de vasten:                               160220 2de zondag 40 dagentijd                  19 vasten 2

4de vasten:                               160305 vierde zondag veertigdagentijd

Palmzondag:                            160319 Palmzondag.

Paasmorgen:                            160327 paasmorgen

2de van Pasen:                         160403 Pasen 2de zondag                       19 Pasen 2

6de van Pasen                          160501 6e zondag van Pasen.                  19 pasen 6

12de zondag:                             160618 zondag 12                                     19 Zondag 13

14de zondag                              160702 zondag 14

 15de zondag                             160710 zondag 15

17de zondag                               19 zondag 17

24ste zondag                              19 zondag 24

26ste zondag                             160924 zondag 26       

                                                      19 Zondag 26

27 ste zondag                            16-zondag-27

28ste zondag                             19 zondag 28

30 ste zondag                            16 zondag 30

32 ste zondag                            16 zondag 32

33 ste zondag                          16 zondag 33

 

Speciale vieringen:

oudjaar 2015:  overweging oudjaar 2015

oecumene 2016: Gij zijt het zout der aarde

oudjaar 2018: 181231 oudjaar