C- jaar:

2de van de advent:                  151206 advent 2                       18 advent 2                          

4de van de advent:                 151220 advent 4

H Familie :                               151227 h familie

Openbaring des Heren:         160103 Openbaring des Heren

Doop vd Heer:                         19 Doop vd Heer

2de zondag:                             160117 bruiloft te Kana            19zondag 2

3de zondag:                             19 Zondag 3

5de zondag:                             160206 zondag 5

2de vasten:                               160220 2de zondag 40 dagentijd                  19 vasten 2

4de vasten:                               160305 vierde zondag veertigdagentijd

Palmzondag:                            160319 Palmzondag.

Paasmorgen:                            160327 paasmorgen

2de van Pasen:                         160403 Pasen 2de zondag                       19 Pasen 2

6de van Pasen                          160501 6e zondag van Pasen.                  19 pasen 6

12de zondag:                             160618 zondag 12                                     19 Zondag 13

14de zondag                              160702 zondag 14

 15de zondag                             160710 zondag 15

26ste zondag                             160924 zondag 26

27 ste zondag                            16-zondag-27

30 ste zondag                            16 zondag 30

32 ste zondag                            16 zondag 32

33 ste zondag                          16 zondag 33

 

Speciale vieringen:

oudjaar 2015:  overweging oudjaar 2015

oecumene 2016: Gij zijt het zout der aarde

oudjaar 2018: 181231 oudjaar