B- jaar:

zondag 27:      151004 zondag 27 B

zondag 29:      151017 zondag 29 B

Allerheiligen:  151031 Allerheiligen

zondag 33:      151114 zondag 33

Advent 2:          17 Advent 2

zondag 2:          18 zondag 2

zondag 5:          18 zondag 5

vasten 3:           18 vasten 3

Palmzondag:     18 palmzondag

Beloken Pasen: 18 Pasen 2

5de van Pasen: 18 Pasen 5de

zondag 18:         18 zondag 18

zondag 19:         18 zondag 19

zondag 22:         18zondag 22

zondag 23:         18 zondag 23

zondag 28:         18 zondag 28

zondag 30:          18 zondag 30

zondag 31:           18 zondag 31

zondag 34:           18 zondag 34 Christus Koning

Speciale vieringen:

oudjaar 2017:   171231 Oudjaar 2017

Geboorte Johannes de Doper:   18 Geboorte Johannes de Doper

Allerzielen 2018: 18 Allerzielen