Welkom

Onze geloofsgemeenschap is één van de vijf geloofsgemeenschappen die samen de parochie De Goede Herder in Hengelo vormen.
Ieder van de geloofsgemeenschappen heeft een eigen identiteit. Onze identiteit wordt weergegeven in een beeldmerk, dat prominent op het altaar staat. Het is een sculptuur, een kruis, waar diepere gedachten in schuil gaan.

Het geeft aan waar we vandaan kwamen en wat we willen zijn: het kruis als totaal staat voor onze verbondenheid met Jezus en zijn boodschap van naastenliefde. Het staat op een metalen voet: de verbondenheid met de metaalstad Hengelo. Het gestileerde kruis bestaat uit drie vaste delen: de 3 parochies Ludgerus, Pius X en Willibrord, waaruit onze geloofsgemeenschap en ons kerkgebouw is voortgekomen. Het open, vierde, deel verbeeldt onze openstelling naar onze omgeving: midden in de maatschappij en open naar buiten. Door het kruis loopt een rode lijn: de levenslijn waarvan we hopen dat deze lang mag voortduren.

In het kruis lijkt een tegenstelling aanwezig: twee openingen in een ronde en een vierkante vorm. Die openingen staan voor de diversiteit en geven aan dat ieder bij ons welkom is, hoe tegengesteld men ook lijkt: Oud en jong; man en vrouw; arm en rijk; homo en hetero; gehuwd, samenwonend, gescheiden; blank of gekleurd; autochtoon of allochtoon; traditioneel of progressief; of welke tegenstelling u ook maar ervaart. Wij willen niemand buiten sluiten.