Hieronder staat in de overweging van het afgelopen weekend.
De ‘eigen’ voorgangers van de werkgroep Woord- & Communievieringen maken bij de voorbereiding van de overweging dankbaar gebruik van externe bronnen. Naast boeken zijn dat ook internetbronnen zoals:

preek van de week

tijdschrift voor verkondiging

dominicanen in Schildbergen

Eerdere overwegingen staan in de rubriek archief.

Overweging afgelopen weekend:

:

Overweging Doop van de Heer 13 jan 2019

Jesaja 40, 1-5, 9-11    Lukas 3, 15-16, 21-22

 

De Kerstcyclus is afgerond en het evangelie van vandaag vraagt aandacht voor het begin van Jezus’ openbaar leven.  Het verhaal van zijn doop in de Jordaan kennen we intussen wel allemaal, maar laten we benadrukken dat, waar in de bijbel gesproken wordt over water, er altijd iets nieuws begint:

-de schepping van de wereld begint met het water van de oerzee

-een nieuwe wereld start na de zondvloed

-het leven van Mozes begint op het water van de Nijl

-de geschiedenis van het Joodse volk begint na de doortocht door de Rode Zee

-het openbaar leven van Jezus gaat van start in het water van de Jordaan

Water betekent: het oude wegwassen en opnieuw beginnen.

Daarom kan de Boodschap van het evangelie van vandaag voor ons allen een Boodschap worden als wij bereid zijn datgene uit ons leven weg te spoelen dat een nieuw begin mogelijk maakt.

Het feest van de doop van de Heer hoort bij een drieluik van zondagen, waarin Jezus, zichtbaar wordt in Gods geheim met ons; Het zijn

Openbarings –verhalen. Vorige week:

Het feest van drie koningen: Openbaring van de Heer, ook voor vreemden/Heidenen

Vandaag: De doop van de Heer: Gods-zoon die zijn weg gaat onder ons en met ons

Volgende week: De bruiloft van Kanaän:

zijn eerste teken vanuit het gaan van Godswege

Waarin water – wijn wordt

 

Met de doop wordt het verschijnen van God IN Jezus gevierd.

Het is de eerste keer dat Jezus aan de mensen benoemd wordt als zoon van God.

God noemt ‘Dit is mijn Zoon, mijn wel beminde’

Vanaf dat moment krijgt Jezus de naam Christus en Johannes de bijnaam ‘de Doper’

Op de icoon, hier naast ons, staat Christus naakt, ontdaan van alles, in de rivier van de Jordaan. Hij wordt omgeven door het blauw van de waterstroom.

Met zijn rechterhand maakt Christus een zegenend gebaar en met zijn hoofd neigt hij naar Johannes, die links op de oever van de rivier staat.

De andere kant, de drie buigende engelen die hun handen hebben omhuld uit eerbied met een doek. (Byzantijns hof ritueel)

Boven Christus een duif die de H Geest representeert

Daar boven, nog iets zichtbaar, een wolk waaruit de woorden vanuit de Hemel klinken.

In de wolk, 8 sterren die verwijzen naar de voleindiging van het goddelijke heilsplan.

In deze verticale lijn, van boven naar beneden, vormen God de Vader, de H Geest en de zoon; de Drie-eenheid.

 

Indrukwekkend. Verhaal en beeld vol symbolieken

Ik kan me ook voorstellen dat Johannes met aarzeling op het verzoek van Jezus inging

‘Ik doop U met water, maar er komt iemand die sterker is. Ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken’

 

Dat Johannes Jezus zo aankondigt als iemand die heel bijzonder is.

Zo horen we het ook uit de 1e lezing van Jesaja

‘Volk maak je klaar er gaat iets groots gebeuren. Uw God is op komst’

Als een herder zal Hij zijn schapen met zachte hand weiden en leiden’ knecht en dienaar des Heren, die het geknakte riet niet zal breken, de kwijnende vlam niet zal doven. Dienaar die in dienst staat van Gods verbond met de mensen.

Hij gaat het met ons aan, mens-geworden zoon van God onder ons. Kwetsbaar zoals ook wij zijn.

Mens zijn met ons. We weten van zijn levensgang > door het lijden heen naar de dood. Een levensgang, een mensengang, dienaar voor vrede en gerechtigheid.

 

Doop; een teken van bekering van omkering. een andere, nieuwe weg volgen> inslaan.

Jezus liet zich onderdompelen in de Jordaan. Hij daalde af. Deze doopplaatsen zie je ook in Israël. Afdalen om daarna terug op te stijgen uit het water.

Van ondergang naar opstanding. Een weg, een afdalen, nabij zijn daar waar het echte leven is. Met al zijn moeite, vreugde en verwondering

Die van gerechtigheid en oprechtheid

De hemel ging open en een stem zegt ‘Dit is mijn welbeminde’, naar zijn mens geworden zoon, waarin Hij zijn behagen stelt.

Het contact van de hemel, met de levenssfeer van God en de aarde. Ook wij gaan hier een verbond aan en Jezus is daarin de brugfunctie.

Via hem gaat het werkelijkheid worden.

Niet zonder zijn Geest. Wat God bezielt, bezielt ook Jezus.

Kan ook ons bezielen in ons gaan.

Als een duif- over de wateren.

Zweeft de Geest van God, alvorens het grote het nieuwe, gaat beginnen.

Wat een gebeuren.

En toch kan het je overkomen, iets van de Geest krijgen.

Zomaar bijzondere voorvallen, ontmoetingen, die je diep kunnen raken.

Vanuit dat raken, dat verwonderen, kun je gaan > het opnieuw aangaan wat moeilijk is

Je keert je om en je loopt weer even anders verder.

Een kracht die tot leven komt. Die je mens maakt.

In het evangelie gebeurt iets soortgelijks en tegelijk overstijgt het onze ervaringen.

De hemel gaat open, de Geest van God daalt neer op Jezus.

Deze Geest verbindt Jezus met God. Verbindt ons met het goddelijke

De kracht die in hem werkt en het mogelijk maakt de verantwoordelijkheid voor zijn taak hier op deze wereld te dragen, die kracht komt van God zelf, is God zelf.

Dan horen we de bevestiging: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind Ik vreugde’

Als een herder zal Hij zijn schapen met zachte hand weiden en leiden’

Openbaar leven begint met de opdracht in dienst van Gods verbond met mensen.

Dan is er de vraag: wie ben jij God, en wat wil je, verwacht je van mij? Wat kan ik betekenen als gedoopte, als christen

De persoonlijke relatie met God nodigt uit, dwingt je bijna, om zelf persoonlijk om te gaan met de mensen om je heen, allen een geschenk van God. Wie je ook bent , wat je ook bent; hetero of homo, je bent welkom, je bent mijn welbeminde

Dat is de gerechtigheid die Jezus in praktijk bracht.

Hij leefde zó, dat anderen er beter en meer mens van werden.

Tot dit leven worden wij als zijn volgelingen uitgedaagd. Probeer het, en schrik niet als de hemel zich opeens opent; God zal zich laten zien en ons bijstaan in onze opdracht, er te zijn voor elkaar…wie en wat je ook bent.

 

In de doop van Jezus worden wij uitgenodigd om ons te laten onderdompelen zoals hij, in wie de Eeuwige zich te kennen geeft en zegt:

‘mijn veelgeliefde, in wie ik mijn welbehagen heb’

Zijn woorden zullen ons mensen maken van waarheid en licht.

 

 

 

13-01-2019

Marijke